Trung tâm lưu ký chứng khoán

Là trung gian bên thứ 3 cung cấp các dịch vị trung gian cho nhà đầu tư như quản lý hộ nhà đầu tư đối với việc sở hữu chứng khoán (thay vì việc phải in giấy và đưa nhà đầu tư tự quản lý như ngày xưa) hoặc họ sẽ thực hiện việc trả cổ tức, thanh toán bù trừ các lệnh của nhà đầu tư hoặc đăng kí thông tin tài khoản cho nhà đầu tư... Ví dụ: sau khi lệnh được khớp trên sàn GDCK, trung tâm lưu ký CK sẽ thực hiện khớp người mua và người bán đối với lệnh đó vì trên thị trường chỉ hiển thị chung tổng số dư mua dư bán, còn không biết ai là người mua, ai là người bán, trung tâm lưu ký ck sẽ là đơn vị phải làm việc này để đến T+2 người bán sẽ bị trừ số cổ phiếu tương ứng và nhận tiền còn người mua sẽ bị trừ tiền và nhận được số cổ phiếu tương ứng.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.