Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Board - IASB) là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. IASB chịu trách nhiệm thiết lập và phát triển các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Lịch sử của IASB

Trước khi IASB được thành lập vào năm 2001, các chuẩn mực kế toán quốc tế được quản lý bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế cũ (International Accounting Standards Committee - IASC) từ năm 1973. Tuy nhiên, do các chuẩn mực này không được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, IASC đã quyết định tái cấu trúc và thành lập IASB vào năm 2001. IASB chính thức đảm nhận trách nhiệm thiết lập các chuẩn mực kế toán quốc tế từ ngày 1/4/2001.

Chức năng của IASB

IASB có trách nhiệm thiết lập và phát triển các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nhằm tạo ra một hệ thống báo cáo tài chính đồng nhất và chất lượng cao trên toàn cầu. Các chuẩn mực này giúp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể so sánh và đánh giá báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên cùng một nền tảng.

Thành tựu của IASB:

  • Thiết lập các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp tạo ra một hệ thống báo cáo tài chính đồng nhất và chất lượng cao trên toàn cầu.
  • Giúp cho các doanh nghiệp trở nên minh bạch hơn và dễ dàng so sánh với các doanh nghiệp khác trên thị trường quốc tế.
  • Được chấp nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, đặc biệt là tại các thị trường tài chính lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.