Vay thế chấp

Vay thế chấp là hình thức vay vốn mà người đi vay phải thế chấp với người cho vay bằng tài sản (xe hơi, nhà cửa, bất động sản) hoặc các giấy tờ có giá trị (Cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu v.v…) để đổi lấy một khoản tiền phục vụ mục đích kinh doanh hoặc cá nhân người đó. Hình thức vay thế chấp thường được sử dụng trong các khoản vay lớn.

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.