DIG : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Hấp dẫn

Nguồn báo cáo: SBS
Doanh nghiệp liên quan: DIG
Ngày phát hành: 01/11/2019

DIG là một trong những DN sở hữu quỹ đất lớn hiện nay tập trung chủ yếu 3 khu vực là Đồng Nai, Vũng Tàu và Vĩnh Phúc, DN có tốc độ tăng trưởng DT tốt nhất trên thị trường trong 5 năm từ 2014-2018 trung bình đaṭ 27.68%. Công ty đã thực hiện đầu tư vào các dự án lớn như Dự án Khu đô thị Trung tâm Chí Linh - Vũng Tàu, Khu đô thị du lịch Đại Phước - Đồng Nai, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - thành phố Vĩnh Phúc.SBS đánh giá DIG ở mức Hấp dẫn