DIG: Báo cáo phân tích cổ phiếu DIG

Nguồn báo cáo: ABS
Doanh nghiệp liên quan: DIG
Ngày phát hành: 16/06/2021

- Năm 2021 trở đi là giai đoạn điểm rơi lợi nhuận của nhiều dự án quy mô lớn của DIG - Giá thép tăng cao là một cản trở đối với quá trình thi công của các doanh nghiệp BĐS, bao gồm cả DIG. - Giá nhà ở có xu hướng tăng theo giá vật liệu trên toàn quốc Đánh giá: KHẢ QUAN