DIG: Khuyến nghị với giá mục tiêu 21,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC
Doanh nghiệp liên quan: DIG
Ngày phát hành: 26/05/2023
Chúng tôi đánh giá, về cơ bản, DIG dù khó có tăng trưởng nhưng là doanh nghiệp có tài sản lớn và an toàn hàng đầu nhóm bất động sản hiện tại. Tuy nhiên, do tính chất đầu cơ cao, nhà đầu tư nên thận trọng và có thể giải ngân quanh vùng giá 19-20.000d, tương đương P/B khoảng 1,3 lần