VRE – Dấu hiệu hồi phục rõ dần

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: VRE
Ngày phát hành: 02/07/2020

Doanh thu Vincome Retail (VRE) Q1/20 giảm 26,2% sv cùng kỳ còn 1.686 tỷ đồng và lợi nhuận giảm 19,5% sv cùng kỳ còn 492 tỷ đồng. Hoạt động mua sắm tại các trung tâm thương mại (TTTM) đã có sự hồi phục sau thời gian giãn cách xã hội, theo dữ liệu của Google và VRE. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 38.000 đồng/cp.