Báo cáo ngành: Thép

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 24/08/2022
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố sản lượng sản xuất và bán hàng thép trong tháng 7. Sản lượng đạt mức 2.07 triệu tấn, giảm 7.3% t/t, 13.6% n/n. Chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm mạnh ở nhóm thép tôn và thép cuộn.