QNS: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Bán

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: QNS
Ngày phát hành: 25/12/2020
Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu QNS là 31.700 đồng/cp, thấp hơn mức giá hiện tại 17,9% (chi tiết). Chúng tôi khuyến nghị BÁN chốt lời đối với cổ phiếu QNS cho mục tiêu ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mua lại cổ phiếu QNS ở mức giá 27.000 đồng/cp, tương đương với mức giảm 30% so với giá hiện tại.