VEA: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 39,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: VEA
Ngày phát hành: 29/06/2023
SSI cho rằng lợi nhuận Q2/2023 sẽ yếu hơn so với mức nền cao trong năm 2022, ngoài ra nửa cuối năm 2023 sẽ ghi nhận doanh số tốt hơn nhờ việc giảm lệ phí trước bạ.