ACB – Tin vắn [17.5%] Có thể thêm room tăng trưởng tín dụng 3-4%

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 24/07/2020

ACB tổ chức cuộc họp với nhà đầu tư hằng quý vào ngày 21/07 vừa qua. Theo đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) 6 tháng đầu năm tăng 5% yoy lên ~ 3.8 nghìn tỷ ( Riêng 2Q20 đạt ~ 1.9 nghìn tỷ, giảm nhẹ 1.1% so với cùng kì). Ngân hàng đã hoàn thành ~ 50% mục tiêu LNTT năm nay.