Ngân hàng nhà nước hút ròng thanh khoản khi lãi suất liên ngân hàng sụt giảm

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 15/01/2020

Ngân hàng nhà nước hút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng. Trong tháng 12, ngân hàng trung ương đã thực hiện hút ròng tổng cộng 46.4 nghìn tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng thông qua kênh repo khi mà họ chỉ bơm ra 60.8 nghìn tỷ đồng thông qua các hợp đồng repo mới với kỳ hạn 14 ngày để phần nào hấp thụ 107.1 nghìn tỷ đồng của các hợp đồng repo đáo hạn. Bên cạnh đó, tháng 12 vắng bóng các hoạt động phát hành tín phiếu kho bạc.