TPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: TPB
Ngày phát hành: 28/12/2022
Sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi xác định giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu TPB là 34,000VNĐ/CP. Khuyến nghị: Mua đối với cổ phiếu này