NVL-Tin vắn ĐHCĐ- Sự chuyển đổi đang tích cực

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: NVL
Ngày phát hành: 28/04/2021

Chúng tôi thích NVL dựa trên các lợi thế sau 1) Novaland (NVL) sở hữu quỹ đất lớn thứ hai trong số các công ty phát triển bất động sản niêm yết tại Việt Nam, chỉ sau Vinhomes, giúp NVL duy trì phát triển được ít nhất 10 năm 2) Chiến lược phát triển bất động sản khu đô thị vệ tinh với dự án lớn Aqua City sẽ mang lại doanh thu đáng kể trong dài hạn từ năm FY22F. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thận trọng về chuyển hướng này khi chúng tôi quan sát thấy thị trường bất động sản nghĩ dưỡng đang chậm lại và cần thời gian để phục hồi. Rủi ro về đòn bẩy tài chính cao và cổ phiếu có khả năng bị pha loãng từ trái phiếu chuyển đổi trị giá 600 triệu đô la Mỹ khiến chúng tôi co cái nhìn Trung lập đối với NVL