Báo cáo cơ hội đầu tư cổ phiếu DRC

Nguồn báo cáo: MSI
Doanh nghiệp liên quan: DRC
Ngày phát hành: 31/12/2020

KBSV khuyến nghị MUA với mã cổ phiếu DRC, doanh nghiệp sản xuất lốp xe hàng đầu Việt Nam với hai loại sản phẩm chủ lực là lốp Radial và lốp Bias. Giá mục tiêu 26,800VNĐ cho triển vọng 12 tháng.