STK: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 29,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: STK
Ngày phát hành: 17/11/2022
SSI điều chỉnh ước tính cho năm 2022, trong đó dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 250 tỷ đồng (giảm 10% so với cùng kỳ). Con số này thấp hơn lần lượt 5% và 16% so với dự báo trước đây của chúng tôi. Điều này dẫn đến lợi nhuận ròng trong quý 4 năm 2022 dự báo giảm 31% so với cùng kỳ. Chúng tôi tăng dự báo chi phí tài chính thuần và giả định tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn để phản ánh sự sụt giảm hơn nữa của tỷ giá USD/VND (các khoản vay và chi phí mua nguyên liệu thô của STK được tính bằng USD).