DCM: Khuyến nghị với giá mục tiêu 37,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETINBANK SECURITIES
Doanh nghiệp liên quan: DCM
Ngày phát hành: 24/08/2022
Xu hướng tăng giá trung hạn và dài hạn của cổ phiếu DCM được duy trì ổn định với hai đường trung bình tương ứng EMA 50 ngày và 200 ngày đi ngang ổn định.