SZC – Tin vắn – Không ngừng hấp dẫn

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: SZC
Ngày phát hành: 16/04/2021

Trong năm 2021, NTC đặt lợi nhuận ròng thận trọng là 176 tỷ đồng, - 5,3% n/n mặc dù doanh thu tăng trưởng đột biến 31,9% n/n lên 571 tỷ đồng và gần như hoàn thành kế hoạch lãi ròng trong trong quý 1/2021.