QTP: Khuyến nghị MUA với giá hợp lý 20,700 đồng/cp

Nguồn báo cáo: TCSC
Doanh nghiệp liên quan: QTP
Ngày phát hành: 30/07/2021

TCI khuyến nghị MUA cổ phiếu QTP cho những nhà đầu tư ưa thích một cổ phiếu giá trị, mang tính phòng thủ và có tỷ suất cổ tức cao. Giá trị hợp lý của cổ phiếu QTP được xác định ở mức 20,700 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức định giá EV/EBITDA 2021 là 6.0x.