QTP: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 16,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: QTP
Ngày phát hành: 02/04/2024
• Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng 35% YoY đạt 830 tỷ đồng, nhờ (1) chi phí nguyên vật liệu giảm 7% YoY do giá than giảm, (2) chi phí khấu hao dự kiến giảm 300 tỷ đồng, bù đắp nhiều hơn so với mức giảm 5% YoY trong thành phần cố định trong hợp đồng mua bán điện (PPA) (do những lo ngại về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, mặc dù thành phần cố định ổn định theo kế hoạch của ban lãnh đạo).