Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 4/2020

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 13/04/2020

VDSC nhận thấy rủi ro của thị trường đã phần nào giảm bớt khi mà các chỉ số VIX và chỉ số 5 năm CDS của Việt Nam (tại ngày 2/4) đã giảm 38% và 12% so với mức đỉnh trong tháng Ba. Vùng điểm dao động trong tháng 4 của VN-Index được kỳ vọng ở mức 630 -750.