HDB: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 26,480 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN
Doanh nghiệp liên quan: HDB
Ngày phát hành: 27/10/2022
HDB báo cáo LNST của CĐCT mẹ (PATMI) Q3/2022 đạt 2,0 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ / +41% YoY). Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ chủ yếu đến từ thu nhập lãi ròng và thu nhập phí ròng. Trong 9T2022, PATMI đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (+32% YoY), hoàn thành 82% dự báo năm 2022E của chúng tôi.