KBC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 28,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: KBC
Ngày phát hành: 29/12/2022
SSI nhắc lại quan điểm tích cực đối với hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của KBC do dòng vốn FDI tiềm năng đổ vào các trung tâm công nghiệp trọng điểm của Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng, nơi có các KCN của KBC đang hoạt động. SSI cũng giữ nguyên ước tính LNST cho năm 2022 và 2023, lần lượt là 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 160,3% so với cùng kỳ) và 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 33,2% so với cùng kỳ). Tại mức giá hiện tại 22.850 đồng/cổ phiếu, KBC giao dịch với P/E năm 2023 là 5,6 lần và P/B là 0,9 lần. Do giá cổ phiếu KBC đã tăng 29% kể từ lần cập nhật gần nhất của chúng tôi vào ngày 28 tháng 11 năm 2022 , SSI điều chỉnh giảm khuyến nghị đối với cổ phiếu KBC từ MUA xuống KHẢ QUAN với giá mục tiêu không đổi là 28.000 đồng/cổ phiếu.