Báo cáo cập nhật TLG - TÍCH CỰC

Nguồn báo cáo: MAS
Doanh nghiệp liên quan: TLG
Ngày phát hành: 09/06/2020

Trong năm 2020 chúng tôi dự báo doanh thu của công ty đạt mức 3,243 tỷ đồng ( -0.3% YoY) và lợi nhuận sau thuế ở mức 331 tỷ (-5% YoY): 1) Do ảnh hưởng của dịch bệnh ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp khi mà trường học đóng cửa cách ly từ cuối tháng 1; 2) Lệnh cách ly và giãn cách xã hội được nới lỏng từ cuối tháng 4, học sinh bắt đầu đi hoc lại vì vậy doanh thu của doanh nghiệp sẽ quay về quỹ đạo trong giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3; 3) Chi phí nhân công tiếp tục duy trì hơn 230 tỷ vì công ty đang thu hút và đào tạo nhân công chất lượng cao để đẩy mạnh khả năng sản xuất và cạnh tranh; 4) Lãi tiền gửi của khoản mục đầu tư nắm giữ ngắn hạn đến ngày đáo hạn vẫn sẽ được duy trì ở mức 466 tỷ.