TCB: Khuyến nghị với giá mục tiêu 66,400 đồng/ cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: TCB
Ngày phát hành: 07/06/2022

Ở mức giá hiện tại, TCB đang giao dịch với P/BV dự phóng là 1,1 lần, thấp hơn 23% so với mức trung bình 1,47 lần của toàn ngành mặc dù TCB là một ngân hàng có nền tảng ngân hàng vững chắc, lợi thế cạnh tranh rõ ràng, khả năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh. Chúng tôi cho rằng TCB xứng đáng được định giá ở mức P/BV là 2,0 lần để phản ánh một cách đầy đủ hơn về tiềm năng và giá trị nội tại của TCB.