MSN : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị [Mua +25,6%]

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: MSN
Ngày phát hành: 30/12/2019
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Masan (MSN). Trong khi chúng tôi cho rằng tâm lý cẩn trọng của nhà đầu tư đối với thương vụ sáp nhập với VinCommerce (VCM) – được thể hiện qua việc giá cổ phiếu MSN giảm khá mạnh trong thời gian qua - là hợp lý, chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu MSN hiện đang ở mức hấp dẫn khi giá thị trường đang ở mức chiết khấu 32% so với giá trị tài sản ròng của công ty (NAV), theo ước tính của chúng tôi