ACB: Vững vàng nhờ khẩu vị rủi ro thấp

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: ACB
Ngày phát hành: 28/10/2020

KIS dự báo LNST 2020 của ACB đạt 6.3 nghìn tỷ đồng, tăng 4% n/n và vượt kế hoạch 2%. Mặc dù chi phí dự phòng có thể vẫn còn lớn trong năm 2021, nhưng KIS kỳ vọng LNST sẽ tăng 18% n/n, đạt 7.4 nghìn tỷ đồng nhờ doanh thu mạnh hơn và CIR tốt hơn. KIS lặp lại khuyến nghị MUA dựa trên tài sản chất lượng cao và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt với CAGR là 16% trong 2020 - 2024.