Báo cáo ngành Thép: Cập nhật hoạt động sản xuất thép tháng 9

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 17/10/2022
Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập đối với ngành thép của Việt Nam do triển vọng tăng trưởng không thật sự tốt, điều này có thể tiếp tục làm tắc nghẽn doanh số kinh doanh của thị trường trong 4 tháng tới. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm hơn có thể đe dọa hoạt động xuất khẩu.