PHR : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 90,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: PHR
Ngày phát hành: 25/11/2021

KQKD Q3 vẫn khả quan bất chấp đại dịch: Doanh thu đạt 522 tỷ đồng (+33.5%yoy) chủ yếu nhờ giá bán cao su tăng. LNST đạt 171 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản tiền đền bù đất dự án KCN Nam Tân Uyên 3. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây là kết quả khả quan khi trừ các khoản lợi nhuận đột biến, lợi nhuận Q3 của PHR vẫn phục hồi nhẹ trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong khu vực.