VIB: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 30,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: VIB
Ngày phát hành: 26/08/2022
SSI duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VIB, với mức giá mục tiêu 1 năm là là 30.900 đồng (tiềm năng tăng giá là 21,7%). Chi phí huy động vốn tăng lên sẽ gây áp lực lên NIM của VIB, trong khi bộ đệm tín dụng còn thấp sẽ là một thách thức không nhỏ đối với ngân hàng trong bối cảnh chất lượng tài sản suy giảm. Trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá khả quan đối với VIB cho khoản phí trả trước sau khi tái ký kết thành công hợp đồng bancassurance với Prudential. Chúng tôi cũng tin rằng NHNN sẽ nới hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng trong nửa cuối năm 2022.