Chỉ số PB của PRE cao gấp đôi cổ phiếu cùng ngành VNR

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: KIS-PRE-VNR
Ngày phát hành: 24/12/2020
Đáng chú ý, chỉ số kết hợp của PVI Re trong 5 năm gần nhất đều được duy trì trong biên độ từ 88 - 94%, mức chỉ số được đánh giá tốt nhất trong thị trường bảo hiểm Việt Nam. Biên khả năng thanh toán cao gấp 3 lần so với yêu cầu tối thiểu từ Bộ Tài Chính.