YEG : Báo cáo nhanh - Khuyến nghị Theo dõi

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: YEG
Ngày phát hành: 31/05/2019
Cơ hội đầu tư sẽ chỉ rõ ràng hơn khi công ty cho thấy năng lực trong việc sản xuất và thương mại hóa các nội dung của riêng mình, bên cạnh phát triển các kênh phân phối trong và ngoài YouTube/Google. Cho đến lúc đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu YEG.