Nhìn lại 1Q20 [TĂNG TỶ TRỌNG] Tiếp tục phân hóa trong 2Q20

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 01/06/2020

Do kế hoạch trích lập khác nhau nên KQKD 1Q20 phân hóa. Kì vọng COVID-19 được kiểm soát sớm sẽ giúp ngành Ngân hàng tăng trưởng trở lại. Khuyến nghị: TĂNG TỶ TRỌNG.