GEG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: GEG
Ngày phát hành: 20/09/2022
Doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022, nhờ vào 3 nhà máy điện gió mới (130MW) đi vào hoạt động kể từ cuối năm 2021 và chính sách giá bán được ưu đãi đặc biệt (từ 8.5 Uscents/kWh). Công ty đang đẩy nhanh việc phát triển 2 nhà máy điện gió mới là Tân Phú Đông 1 và VPL2 với tổng công suất 130MW trong năm 2022 và 2023, sẽ tăng gấp đôi công suất điện gió hiện tại sau khi hoàn thành và dự kiến đóng góp hơn 670 tỷ đồng vào tổng Doanh thu thuần vào năm 2024 theo dự báo của chúng tôi.