TNH : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 84,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: SSI
Doanh nghiệp liên quan: TNH
Ngày phát hành: 20/11/2021

SSI tiếp tục đánh giá triển vọng tích cực đối với TNH, do lợi nhuận năm nay vượt xa ước tính trước đó của chúng tôi, bất chấp đợt bùng phát dịch Covid-19 trên toàn quốc. Ngoài ra, với khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh tại tỉnh Thái Nguyên, tiến độ xây dựng các bệnh viện mới nhanh hơn trong năm 2022 và lượt khám chữa bệnh tăng trưởng ổn định, SSI quyết định nâng ước tính lợi nhuận đối với TNH.