NTP: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 55,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: AGRISECO
Doanh nghiệp liên quan: NTP
Ngày phát hành: 30/08/2022
CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (HNX: NTP) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các loại ống nhựa (PVC, HDPE và PPR) dùng trong xây dựng với công suất 150.000 tấn ống nhựa/năm. NTP có vị thế là doanh nghiệp thị phần ống nhựa dẫn đầu tại miền Bắc với thị phần lên tới 57% trong khu vực và khoảng 26% cả nước. Mới đây, NTP đã công bố KQKD Quý 2 với nhiều điểm tích cực, Agriseco Research đã đưa NTP vào Danh mục khuyến nghị tháng 8 và Báo cáo tín hiệu giao dịch tuần