NTP : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: NTP
Ngày phát hành: 01/06/2020
Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu NTP là 43.000 đồng/cp, cao hơn 21% so với giá đóng cửa ngày 29/05/2020. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NTP cho mục tiêu trung và dài hạn.