Vĩ mô và TTCK tháng 4 - Cẩn trọng với kịch bản Sell in May

Nguồn báo cáo: BSC
Doanh nghiệp liên quan: BSC
Ngày phát hành: 09/05/2020

BSC cho rằng kịch bản “Sell in May and Go away” sẽ phụ thuộc khá lớn vào khả năng hồi phục của các nền kinh tế chủ chốt sau dịch bệnh và dòng tiền đầu tư trên thị trường. Với bối cảnh hiện tại, BSC thận trọng với diễn biến ngắn hạn và dự báo thị trường sẽ vận động quanh 750 (± 50 điểm) trong tháng 5.