MSN: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 160,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: MSN
Ngày phát hành: 10/08/2021
Tăng trưởng KQKD nửa đầu năm 2021 khả quan, điểm nhấn chính ở các ngành tiêu dùng. MSN công bố KQKD 1H21 khả quan với doanh thu thuần đạt 41,196 tỷ (+16.4% YoY) và LNST trừ lợi ích thiểu số đạt 979 tỷ (+736.8% YoY), hoàn thành lần lượt 44.8% và 39.2% mục tiêu doanh thu thuần và LNST trừ lợi ích thiểu số (cận dưới) đặt ra tại ĐHCĐ.