NLG: Khuyến nghị MUA ở vùng giá 41,000 - 42,000 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VFS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 30/07/2021

NLG hiện đang được giao dịch với mức PE bằng 10.47 nhỏ hơn nhiều so với định giá PE của ngành BĐS là 22.06 và trung bình PE một số công ty BĐS cùng quy mô (PE = 15.96). Vì vậy, VFS xem xét PE fw 2021 của NLG rơi vào ngưỡng 13x và giá cổ phiếu khoảng 50,000 đồng/cp sẽ là những con số hợp lý. Với triển vọng dài hạn, VFS khuyến nghị mua cổ phiếu NLG ở vùng giá 41,000 – 42,000 đồng/cp.