BID : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: BID
Ngày phát hành: 07/06/2019
Chúng tôi ước tính giá cổ phiếu BID sẽ đạt 36,800 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2019 và 41,700 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2020. Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG.