NLG: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 46,500 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: NLG
Ngày phát hành: 11/10/2021
Chúng tôi tin rằng hoạt động bán hàng sẽ dần cải thiện từ Q4/2021 – 2022, giúp NLG duy trì tăng trưởng LNST bình quân 27% trong giai đoạn 2021-2023. Cụ thể, chúng tôi ước tính doanh thu 2022 đạt 5,506 tỷ đồng (+22% YoY) và LNST 1,056 tỷ đồng (-2.7%), đóng góp chính bởi dự án Izumi và Cần Thơ.