MBB : Báo cáo nhanh - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VCBS
Doanh nghiệp liên quan: MBB
Ngày phát hành: 12/02/2019
Với mức giá tham chiếu 22.000 đồng, MBB đang giao dịch với P/B forward 2019 là 1,25 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và ước tính giá trị hợp lý theo phương pháp so sánh P/B là 27.470 đồng/cổ phiếu.