TPB: Khuyến nghị OUTPERFORM Giá mục tiêu 44,693 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: TPB
Ngày phát hành: 09/05/2022

TPB đã công bố Báo cáo tài chính 1Q22 gần đây - Lợi nhuận sau thuế 1Q22 tăng ổn định 14,2% YoY đạt 1.623,1 tỷ, thấp hơn so với ước tính của chúng tôi chủ yếu do Ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng tích cực. Với kết quả này, TPB đã hoàn thành 23,8% dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 của chúng tôi và 24,7% kế hoạch năm 2022.