STK : Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua [+14%]

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: STK
Ngày phát hành: 04/06/2019
Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, chúng tôi ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu STK sẽ vào khoảng 27,398 đồng/ cổ phiếu, từ đó đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ cho cổ phiếu này.