GEG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: GEG
Ngày phát hành: 29/12/2022
Sử dụng phương pháp DCF và P/E, PHS ước tính giá trị hợp lý là 23,000 đồng/cổ phiếu. Do đó, PHS đưa ra khuyến nghị MUA với mức tăng giá tiềm năng là 48%. Định giá của PHS đã bao gồm 2 nhà máy điện gió sắp tới với tổng công suất 130 MW nhưng chưa tính đến dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 với công suất 49 MWp do sự không chắc chắn liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời, do giá đề xuất của EVN cho các dự án điện mặt trời chuyển tiếp thấp hơn nhiều so với giá FIT trước đây (1,188 đồng/kWh đối với ĐMT mặt đất và 1,570 đồng/kWh đối với ĐMT nổi)