Báo cáo Ngành F&B: Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp mở rộng trong 4Q22F

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 11/11/2022
Các công ty bia dẫn dắt tăng trưởng ngành F&B trong 3Q22. Tăng giá bán trong bối cảnh lạm phát. Biên LN gộp các công ty F&B trái chiều trong 3Q22. Biên LN gộp ngành F&B sẽ được mở rộng trong 4Q22F