Báo cáo cập nhật VCB - Khuyến nghị MUA

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: VCB
Ngày phát hành: 28/10/2019

Với vị thế dẫn đầu của VCB, chúng tôi kỳ vọng VCB có thể giao dịch ở mức cao hơn P/B chuẩn của nhóm ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam (theo dữ liệu quá khứ 10 năm). Sử dụng kết quả bình quân theo phương pháp chiết khấu nguồn thu nhập thặng dư và phương pháp so sánh (P/B), chúng tôi xác định giá mục tiêu VCB năm 2020 là 77.700 đồng/cp và đưa ra khuyến nghị nắm NẮM GIỮ.