Dự báo review danh mục VN30-Index – 4Q2019

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 17/10/2019

- Dựa trên dữ liệu ngày 11/10/2019, KIS kỳ vọng VCB và CTG sẽ được mua mạnh với khối lượng cổ phiếu mua ròng lần lượt là 597,000 và 586,000 cổ phiếu.

- Ở chiều bán, các mã dự kiến sẽ bị bán mạnh là TCB (826,000 cổ phiếu), VPB (620,000 cổ phiếu), HPG (606,000 cổ phiếu) và STB (580,000 cổ phiếu).