HT1: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 16,600 đồng/cp

Nguồn báo cáo: VIETCAP
Doanh nghiệp liên quan: HT1
Ngày phát hành: 06/08/2021

VCSC nâng khuyến nghị của CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên 1 (HT1) lên khả quan từ phù hợp thị trường khi tăng giá mục tiêu thêm 7% lên 16,600 đồng/CP chủ yếu do số dư tiền mặt vào cuối tháng 6/2021 cao hơn trong khi vẫn giữ nguyên dự báo lợi nhuận giai đoạn 2021-2025. Giá cổ phiếu của HT1 đã giảm 4% trong 3 tháng qua.